Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński - Liczy się Polska! 770 mld zł z Unii Europejskiej dla naszego kraju. Nowe środki z UE dla Wielkopolski w zasięgu ręki. Do Polski trafi rekordowe 770 mld zł. To największe w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej środki dla Polski.
 
 
Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 roku, Polska może otrzymać największe w historii Unii Europejskiej środki finansowe - około 770 mld zł. Z pieniędzy tych będą mogły skorzystać także wielkopolskie samorządy powiatowe i gminne. Środki zostaną przeznaczone między innymi na remont szpitali, modernizację szkół, przebudowę dróg krajowych oraz wojewódzkich oraz kolei.
 
Do naszego regionu może trafić około 70 mld zł. Kwota ta wynika z podziału ogólnej puli w przeliczeniu na mieszkańca i liczby mieszkańców zamieszkujących dany powiat. Same środki będą przekazywane w programach, projektach, inwestycjach. Dzięki unijnym środkom w naszym regionie udało się do tej pory zrealizować wiele inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, środowiskowym oraz mających na celu usprawnienie działania służby zdrowia.
 
- O tym, czy 770 mld zł trafi do Polski - w tym do naszego województwa - zdecyduje polski parlament. Do tej pory na przestrzeni lat uchwalanie ustaw dotyczących zasobów własnych odbywało się zawsze niemal jednomyślnie. Kwestie unijnych pieniędzy dla Polski były wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Miejmy nadzieję, że będzie tak i tym razem!
 
- powiedział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
 
To bardzo ważne, bo dzięki środkom możemy inwestować między innymi w rozwój rolnictwa, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, zdrowie i nowe miejsca pracy. Co to oznacza w praktyce? Chodzi np. o termomodernizację szkół, nowe autobusy i tramwaje, obwodnice i ścieżki rowerowe, place zabaw, więcej miejsc w żłobkach, działania na rzecz czystego powietrza, dopłaty bezpośrednie dla rolników czy rozwój sektora przetwórczego.
 
Korzyści dla obywateli - zobacz, co już udało się zrobić dla naszego regionu.
 
Środki z UE są impulsem rozwojowym dla wszystkich regionów w Polsce. Do Wielkopolski trafiło już ponad 50 mld zł z perspektywy 2014-2020. Zrealizowanych zostało prawie 24 tysiące projektów.
Korzyści ze środków europejskich są bardzo realne. Pieniądze są przeznaczane na budowę dróg i autostrad, modernizację kolei, rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, dopłaty bezpośrednie dla rolników, wsparcie dla parków technologicznych i laboratoriów naukowych, rozwój infrastruktury społecznej, służby zdrowia, szkół, ośrodków naukowych i uczelni oraz kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
 
Dzięki środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne inwestycje i projekty. Wśród nich:
 
budowę drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań, tzw. wschodniej obwodnicy Poznania (kwota dofinansowania z UE 932 481 699,52 zł),
budowę linii elektroenergetycznej Piła Krzewina - Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym w ciągu liniowym, jeszcze w tym roku tą linią powinien popłynąć prąd (kwota dofinansowania z UE 207 912 301,50 zł),
rozbudowę drogi wojewódzkiej 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (kwota dofinansowania z UE 17 097 625,55 zł).
 
770 mld zł dla Polski w ramach środków z UE
 
W ramach unijnego budżetu nasz kraj może liczyć na bezzwrotne środki z Wieloletnich Ram Finansowych (klasyczny budżet UE), ale także z pieniędzy przeznaczonych na Fundusz Odbudowy. W oparciu o ten fundusz rząd opracowuje Krajowy Plan Odbudowy. Ma on wzmocnić naszą gospodarkę i pozwolić szybciej wyjść z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Unijne środki zostaną przeznaczone na najważniejsze obszary, takie jak: zdrowie, energia i środowisko, rolnictwo, gospodarka i przedsiębiorcy, cyfryzacja, infrastruktura, transport, innowacje, społeczeństwo czy spójność terytorialna.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież