Będą dodatkowe dotacje do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Szamotuły, 21 kwietnia 2021 r. radni większością głosów, zaakceptowali propozycję Burmistrza Włodzimierza Kaczmarka, przedstawioną przez Skarbnik Alicję Kałużyńską, aby dokonać zmian wydatków w zaplanowanym na br. budżecie Miasta i Gminy Szamotuły i zwiększyć kwotę dotacji na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne.

Propozycja Burmistrza wiąże się z tym, że w naborze wniosków, który rozpoczął się 1 kwietnia, chętnych do uzyskania wsparcia było dużo więcej, niż zaplanowanych wcześniej środków. Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek, aby wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców, zaproponował zmiany w budżecie o dodatkowe 300 tys. zł.

Wnioski w celu uzyskania dotacji będą rozpatrywane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zawartymi w regulaminie przyznawania dotacji, czyli zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.

Więcej informacji już wkrótce, dostępnych będzie na stronie internetowej Urzędu.

Za przyjęciem tej poprawki w budżecie, a więc za zwiększeniem pomocy dla mieszkańców, głosowali wszyscy obecni na sesji radni koalicji Burmistrza. Przeciwko byli wszyscy radni PiS oraz niezależni.

Radni PiS-u głosowali przeciwko, ponieważ sprzeciwili się wrzuceniu wszystkich poprawek do jednego "worka", w tym poprawek bezpośrednio dotyczących np. In Vitro - tłumaczył swoje stanowisko w imieniu radnych tej partii - Tomasz Łączkowski.

Maciej Lesicki