W środę Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński opublikował listę zadań, wybranych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a wśród nich inwestycja na drodze powiatowej 1855P Śmiłowo - Gałowo, na odcinku od Śmiłowa do Jastrowo i budowa ronda w Jastrowie, z dofinansowaniem 5,137 mln zł.
 
Natomiast w czwartek 22 kwietnia Członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek i Jacek Bogusławski, w obecności Posła na Sejm RP Jakuba Rutnickiego, podczas spotkania z szamotulskimi włodarzami, potwierdzili przyznanie Powiatowi Szamotulskiemu dofinansowania w kwocie kolejnych 5 mln zł na przebudowę i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.
 
 
Pozyskane środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Projekt zakłada wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni zawodowych: elektrycznej, obrabiarek numerycznych (CNC), obrabiarek konwencjonalnych, obróbki ręcznej, wiertarek elektrycznych oraz spawalnictwa. 
 
 
- To wynik skrupulatnej realizacji planu inwestycyjnego Zarządu i Rady Powiatu Szamotulskiego, a także wytężonej pracy samorządu powiatowego w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Skuteczne aplikowanie o środki pozabudżetowe pozwala na podejmowanie kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych w naszym Powiecie.
Zadanie wartości całkowitej 5,927 mln zł zakończy się w 2022 roku.