Ulepszenia w budynku szpitala

Na początku grudnia 2021 r. wyłoniono wykonawcę zadania dotyczącego przystosowania budynku szamotulskiego szpitala do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Część zaplanowanych prac zrealizowana została jeszcze w 2021 r. Projekt obejmuje I etap kompleksowego przystosowania obiektu polegający na:

  • zabudowie klatek schodowych i ich grawitacyjnym oddymianiu za pomocą klap dymowych,
  • wymianie istniejących drzwi i okien na przeciwpożarowe w wydzielonych klatkach schodowych,
  • wymianie okien na przeciwpożarowe na granicach stref pożarowych,
  • montażu dodatkowych drzwi dymoszczelnych,
  • modernizacji istniejącej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
  • uzupełnieniu istniejącej instalacji hydrantowej oraz zaworu pierwszeństwa,
  • wykonaniu zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu w wysokości 50 % kosztów ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość zadania wyniesie 1 mln zł a prace planowo zakończą się w lipcu 2022 r.

szamo.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.