Nabór wniosków na dotacje

Nabór wniosków na dotacje w ramach tarczy antykryzysowej dla wybranych branż w Powiatowym Urzędzie Pracy Szamotuły.

21 grudnia 2021 r, rząd opublikował zarządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w związku z pandemią COVID-19.

Na jego podstawie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach Jolanta Gałkowska, od 01.01.2022r. ogłosiła nabór wniosków na jednorazowe dotacje w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z następujących branż:

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dotacja zostanie udzielona przedsiębiorcom, którzy w grudniu 2021 r. odnotowali co najmniej 40 proc. spadek przychodu i spełniali na dzień 31 marca 2021 r. warunek dotyczący przeważającego kodu PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Podstawa prawna: art. 15 zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz 2095, z późn. zm.)

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

Okres składania wniosków od 01.01.2022r. do 15.04.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

61 10 18 107

61 10 18 108

w godz. od 7.30 do 15.30.

oraz na stronie internetowej: https://szamotuly.praca.gov.pl

https://szamo.info.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.